Program HOUSING FIRST - Bydlím a žiji v Ústí nad Labem (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015541) je zaměřen na vytvoření podmínek pro řešení bytové nouze vybraných cílových skupin a elminaci jejich problémů spojených s bydlením. Dále je zaměřen na vytvoření komplexní podpory při zajištění a udržení bydlení pro definované cílové skupiny projektu. Projekt bude realizován Dobrovolnickým centrem, z.s. (zde) za spolupráce celého spektra spolupracujících organizací a partnerství organizace Spirála.

28. 02. 2020

Od 1. dubna 2020 nás již najdete na adrese Masarykova 22 (vedle prodejny s hudebními nástroji) v Ústí nad Labem.

15. 12. 2019

2. ledna 2020 startuje projekt Housing First - Bydlím a žiji v Ústí nad Labem.